دریچه منهول یک صفحه قابل جابجایی متشکل از دربی است که بر روی دهانه باز منهول، برای جلوگیری از سقوط افراد به درون آن می باشد. دریچه منهول کامپوزیت از ترکیب رزین های پلیمری،الیاف سیلیس ،کربنات کلسیم،پیگمنت رنگی،پروکساید مواد شیمیایی دیگر حاصل می شوند.
محبوبیت و تمایل به جایگزین شدن دریچه منهول کامپوزیتی با دریچه های فلزی، به دلیل کاهش هزینه های ناشی از سرقت دریچه های چدنی، مقاومت مکانیکی و هیدرولیکی بالا، مقاومت شیمیایی، زیبایی ظاهری، مقاومت در برابر گازهای خورنده فاضلاب و عدم فرسایش در حال افزایش است.


مزایای دریچه های کامپوزیت نسبت به دریچه های فلزی :

- وزن کمتر نسبت به دریچه‌های چدنی
- غیرقابل سرقت بودن
- دارای استحکام و طول عمر بالا
- مقاوم در برابر خوردگی و سایش
- مقاوم در برابر اشعه UV
-تنوع رنگ و طرح
- توسط یکنفر قابل برداشت می باشد.
- عدم تولید صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه کامپوزیت
- عدم امکان جوش خوردگی بین درب دریچه منهول کامپوزیت و کلاف

نکات ایمنی و کیفی دریچه منهول کامپوزیت:


عدم قابلیت رسانائی الکتریسیته
عایق حرارتی
عدم جابجائی (لغزش) بیش از 6% مطابق استاندارد ASTM C1028
انحراف ابعادی کمتر از 16/1 اینچ

کلاس کاری:
گروه 1: با تحمل 1.5 تن فقط براى معابرپیاده ها و د وچرخه سوارها (A15)
گروه 2: با تحمل 12.5 تن پیاده راه ها ، نواحی پیاده رو نظیر آن ، نواحی پارك خودرو (B125)
گروه 3: با تحمل 25 تن حاشیه جداول خیابان ها حداکثر 5/0 متر تا ماشین رو 2/0 متر تا پیاده راه (C250)
گروه 4: با تحمل 40 تن قسمت ماشین رو خیابان هاى اصلی (D400)
گروه 5: با تحمل 60 تن نواحی تردد و وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاه ها و فرودگاه ها (E600)
گروه 6: با تحمل 90 تن نواحی ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین همانند فرودگاه ها (F900)

مقایسه دریچه منهول چدنی با دریچه منهول کامپوزیتی

دریچه منهول  چدنی دریچه منهول کامپوزیتی
احتمال سرقت به دليل امكان بازيافت فلز و فروش مجدد عدم سرقت به دليل عدم امكان بازيافت و يا فروش مجدد
حمل دشوار به دليل سنگين قابليت حمل آسان به دليل سبكی
خسارت پذير در هنگام رها شدن به دليل سنگيني  احتمال پايين ایجاد خسارت در هنگام رها شدن به دليل سبكی
دوام پايين به دليل مقاومت پايين در برابر ضربه و خوردگي دوام بالا (بيش از 30 سال) به دليل مقاومت بالا در برابر ضربه و خوردگي
قابليت پايين از نظر زيبا سازي به دلیل رنگ پذیری ضعیف قابليت بالاي زيباسازي به دليل دامنه وسیع كاربرد رنگ ها و طرح هاي قابل اجرا به سطح خارجي
هزينه مضاعف جهت اجراي پوشش محافظ خوردگي  عدم نياز به پوشش مجزا جهت محافظت در برابر خوردگي
هزينه بالاي رنگ آميزي اپوكسي عدم نياز به استفاده از رنگ هاي اپوكسي براي زيبا سازي به دليل وجود رنگ دانه در مواد تشكيل دهنده کامپوزیت
ورقه شدن پوشش اپوکسی در اثر تابش خورشید مقاومت به آفتاب به دلیل وجود رنگدانه ها در رزین