جهت اجرای ماهیچه سیمانی می‌توان ازلوله دوجداره به صورت مستقیم استفاده نمود و دوطرف لوله را با سیمان به صورت سکو (ماهیچه سیمانی) دربیاوریم.
در این روش دو طرف آبرو را کمی شیب به سمت آبرو می‌دهیم تا آب بر روی آن جمع نشود.

 


نحوه قرارگیری لوله درون منهول قبل از اجرای ماهیچه سیمانی

 

شماتیک اجرای ماهیچه سیمانی

 

--

محصولات شرکت پلیمر روشان دارای استاندارد 14148 از سازمان ملی استاندارد ایران به شماره پروانه 7672530974 می‌باشند.