براي اتصال‌دهي لوله‌هاي تک‌جداره به منهول پلي‌اتيلن کافي است پس از تنظيم ارتفاع لوله و فاصله آن از کف منهول، محل دقيق اتصال لوله به منهول را پيدا کنيم. سپس بر روي ديواره منهول پلي‌اتيلن با گردبر و يا اره يک سوراخ با قطر 1 سانتيمتر بيشتر ايجاد کنيم.

 

 


سپس اطراف سوراخ را کاملا براده‌برداري مي‌نماييم و با استفاده از اورينگ‌هاي آب‌بندي مخصوص مطابق شکل روبرو محل اتصال را آب‌بند مي‌کنيم.

 

 

 

 

پس از نصب اورينگ، منهول را در محل مورد نظر جايگذاري کرده و ثابت مي‌کنيم و لوله تکجداره را مطابق شکل به منهول متصل مي‌کنيم.