بعد از عملیات گودبرداری و در صورت نیاز سپرکوبی و ... جهت اطمینان از وضعیت کف‌سازی منهول می‌بایست از دال بتنی کف (Concrete Slab) استفاده نمود که جهت تسریع در انجام عملیات می‌توان از دال پیش‌ساخته استفاده نمود.

ضخامت این دال حدود 15 سانتیمتر و حداقل از بتن C16 استفاده می‌شود. سپس اقدام به نصب منهول و اجرای اتصالات به لوله می‌نماییم.

بعد از اتمام کار اتصال‌دهی جهت جلوگیری از شناور شدن منهول (Floating) بایستی مطابق استاندارد اقدام به اجرای قفل لنگر (Anchor key) نماییم.

برای اینکار در قسمت پایه منهول از کف تا ارتفاع حدود 1 متر از بتن C20 استفاده می‌نماییم. بطوریکه از روی رینگ اتصال قسمت کفی منهول پلی‌اتیلن حداقل 20 سانتیمتر بتن بالاتر باشد.

پس از سفت شدن این بتن از یک طرف در رینگ منهول لنگر شده و از طرف دیگر در دیواره ترانشه لنگر می‌شود و بدین ترتیب با توجه به وزن خود بتن از شناور شدن پلی‌اتیلن جلوگیری به عمل می‌آید.