منهول های ریزشی(Drop) :

 

درصورتیکه شیب زمین در محل اجرا بیش از حد مجاز طراحی باشد، ناگزیریم شیب را به صورت پله ای کم کنیم.

روشهای متعددی را جهت اینکار میتوان بکار برد ولی هنگام استفاده از منهول های پلی اتیلنی شرکت پلیمر روشان تقلیل شیب بسیار ساده و به اشکال زیر قابل انجام می باشد.

 

 

اجرای منهول ریزشی برای ارتفاع بالا

 

اجرای منهول ریزشی برای ارتفاع پایین

 

 

--

محصولات شرکت پلیمر روشان دارای استاندارد 14148 از سازمان ملی استاندارد ایران به شماره پروانه 7672530974 می‌باشند.