سپتیک تانک

جدیدیترین سپتیک تانک‌ها محصول شرکت پلیمر روشان

سپتیک تانک

جریانهای فاضلابی معمولا ناهمگن ، دارای روغن و چربی، ذرات معلق سبک و یا سنگین و نیز مواد قابل تجزیه هستند. ورود مستقیم این جریان به شبکه فاضلاب ایجاد مشکلات فراوان و خصوصا انسداد لوله ها را مینماید. برای فیلتر و تصفیه کردن این جریانات از مخازن سپتیک استفاده میشود.

 

septic tSank 21

سپتیک تانک چیست؟

 

سپتیک در واقع یک رآکتور جهت جداسازی و تصفیه این مواد میباشد و دارای دو محفظه جداگانه است بطوریکه با جمع کردن چربیها در بالا و به دام انداختن مواد سنگین در پایین محفظه اولیه این مواد را جداسازی نموده و سپس در محفظه دوم با استفاده از باکتریهای هوازی (در سپتیک های باهوازی) و باکتری های بی هوازی(در سپتیگهای بی هوازی) مواد موجود را تجزیه نموده و بدینوسیله فاضلاب را تصفیه مینمایند.

از آنجاییکه در مخازن سپتیک واکنشهای شیمیایی زیادی در مجاورت مواد اسیدی و بازی صورت میپذیرد لذا بهترین گزینه استفاده از سپتیک های پلی اتیلنی شرکت پلیمر روشان است که بسیار سبک، بادوام، بی تاثیر در مقابل مواد شیمیایی و نیز بسیار ارزن بوده و بسرعت در محل نصب و مورد بهره برداری قرار میگیرند.

سپتیک تانک های شرکت پلیمر روشان بصورت یکپارچه و به روش روتاری مولدینگ تولید شده و در مقابل تنش های فشاری ناشی از فشار خاک دچار آسیب دیدگی و یا مانند سپتیک های مشابه دست ساز با جوش اکسترودری ترکدار و یا شکسته نمی شوند و تحت هیچ شرایطی مواد فاضلابی از آنها به بیرون نشت نمی کند.

تصویر سپتیک تانک در زیر زمین