تماس با ما

برای ارتباط با پلیمر روشان میتوانید از روش های زیر با ما در تماس باشید.


028-32884135-39

برای تماس کلیک کنید


تلگرام ما

برای ارسال پیام به تلگرام کلیک کنید


وات ساپ

برای ارسال پیام به وات ساپ کلیک کنید


فکس
028-32884057

شماره تماس ارسال فکس شرکت


info@polymer-roshun.com

برای ارسال ایمیل کلیک کنید

با ما تماس بگیرید.