مقالات

مقالات، تحقیقات و آموزش‌ها

مقالات ما

به قسمت دانشنامه و مقالات شرکت پلیمر روشان خوش آمدید

شاخص جریان مذاب

481

شاخص جریان مذاب (MFR ) سرعت جریان مذاب (MFR) ساده ترین روش استاندارد برای تعیین و مقایسه رفتار مذاب گونه های مختلف پلیمرهای گرمانرم است . هرچه MFR یک نمونه مذاب پلیمری بیشتر باشد بدان معناست که ویسکوزیته آن کمتر است و هر چه ویسکوزیته کمتر باشد می توان نتیجه گرفت که وزن مولکولی آن نمونه پایین تر است لذا می توان گفت که MFR ساده ترین روش استاندارد برای مقایسه نسبی وزن مولکولی گریدهای مختلف پلی اتیلن است . شاخص جریان مذاب بصورت مقدار ماده مذابی تعریف می شود که در مدت 10 دقیقه تحت بار معین ودر دمای مشخص از دای با ابعاد مشخص خارج می شود . این مقدار با واحد g/10min بیان می شود و مقدار آن برای محصولات تولیدی با مواد HDPE 3840 به روش روتاری مولدینگ ( 5/4- 8/3 ) می باشد . در صورتی که شاخص جریان مذاب مواد انتخابی از اتصالات تولیدی تفاوت بیش از 20 درصد با مواد اولیه داشته باشد می توان مطالب زیر را استنباط کرد: الف ) دمای فرآیند خیلی بالا بوده و باعث سوختن و شبکه ای شدن پلی اتیلن شده است . ب ) مدت زمان پخت کوتاه بوده و پیوند بین زنجیره های مولکولی کامل تشکیل نشده است . ج ) از مواد ضایعات در تولید محصول استفاده شده است . دو مورد سوختن و پخت ناقص از ظاهر قطعه قابل تشخیص می باشد . به این صورت که در صورت سوختن، قطعه براق شده و رنگ آن متمایل به قهوه ای می شود و در صورت پخت ناقص روی سطح قطعات جوش های کوچک تشکیل می شود.

مشاهده متن کامل این مقاله

تست پایداری حرارتی

287

تست پایداری حرارتی ( OIT ) از پارامترهای بسیار مهم در تبیین کارایی مواد و قطعات پلیمری زمان اکسیداسیون القایی است. تست OIT یک اندازه‌گیری کیفی درجه پایداری مواد مورد آزمایش است که می‌تواند به عنوان یکی از آزمون‌های کنترل کیفی مواد اولیه و محصول بکار رود. تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد با اثرات حرارتی همراه است. این تغییرات گرماگیر یا گرمازا بیانگر آنتالپی آزاد شده در واکنش بوده و دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی اختلاف فلاکس حرارتی بین نمونه و مواد مرجع را نسبت به دما و یا زمان در شرایط حرارت دهی مشابه اندازه گیری می‌کند. این اختلاف فلاکس در قالب آنتالپی واکنش و توسط نمودار آنتالپی نسبت به دما یا زمان دنبال می‌شود. به منظور اندازه‌گیری زمان اکسیداسیون القایی برنامه گرم کردن نمونه‌ها تحت جریان نیتروژن با نرخ جریان ml/min 5±50 از دمای محیط به دمای ℃200 با سرعت C/min 20 آغاز نموده و پس از باقی ماندن نمونه‌ها حدود 3 دقیقه در دمای تنظیم شده، گاز اکسیژن با شدت ml/min 5±50 وارد می‌شود. فاصله زمانی بین ورود اکسیژن به سیستم تا شروع اکسایش را دوره القا می‌نامند. پایان دوره القا با افزایش شدید گرمای آزاد شده از نمونه مشخص می‌شود. این تست برای منهول‌های تولید شده به روش روتاری مولدینگ بیش از 10 دقیقه است. در صورتی که مدت زمان القا اکسایش کمتر از 10 دقیقه باشد می‌توان نتیجه گرفت: دما یا مدت زمان پخت مواد در کوره بالا بوده و این امر باعث سوختگی قطعه و در نتیجه شکستن پیوند بین زنجیره‌های مولکولی شده است. استفاده از مواد درجه دو یا ضایعات هر کدام از این عوامل باعث پایین آمدن مدت زمان القا اکسایش و در نتیجه کاهش مقاومت محصول در برابر مواد اسیدی، حرارت و... می‌گردد.

مشاهده متن کامل این مقاله

تست سفتی حلقوی

279

تست سفتی حلقوی ( Ring Stiffness ) فشار حلقوی عبارت است از میزان فشاری که دیواره های منهول قادر است آن را تحمل کند. این پارامتر به عنوان معیار پایداری در برابر فشارهای محیط است و درواقع دوام آن را نشان می دهد. برای انجام این تست آزمونه بصورت افقی بین دو صفحه موازی قرار داده می شود، صفحه بارگذاری پایین آورده می شود تا زمانی که با بخش بالایی آزمونه تماس یابد، بعد ازاعمال این بار اولیه نرم افزار دستگاه باید میزان نیرو و تغییر شکل را صفر نماید. سپس آزمونه با سرعتی ثابت 3% d i )) فشرده می شود و اندازه گیری های نیرو و تغییر شکل بطور پیوسته تا زمان رسیدن به تغییر شکل حداقل 3% قطر داخلی ثبت می شود . میانگین نتیجه 3 آزمون به عنوان سفتی حلقوی نمونه مورد استفاده قرار می گیرد . سفتی حلقوی مطابق با استاندارد 14148 باید بالای Kpa2 باشد.

مشاهده متن کامل این مقاله