استانداردها

استانداردهای ملی و بین المللی

استاندارد منهولهای پلی اتیلنی


استاندارد ملی منهول های پلی اتیلنی به شماره 14148 برگرفته از استاندارد ISO 13272 است که تا حدودی با شرایط اقلیمی ایران تطبیق داده شده و به عبارتی بومی سازی شده و خلاصه نکات مهم آن توسط شرکت پلیمر روشان ذیلاٌ آورده شده است.

 

قسمت های اصلی منهول پلی اتیلنی


استاندارد منهولهای پلی اتیلنی

نکات مهم این استاندارد به شرح زیر می باشد:

1- ساخت منهول های پلیمری از مواد پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن(PP) و یا PVC قابل انجام است.
2- حداکثر عمق نصب استاندارد پلی اتیلنی 6 متر میباشد و برای عمقهای 4 تا 6 متر دال میانی توصیه شده است.
3- بخش پایه آدم رو (کفی منهول) جزء الزامی منهول بوده و شامل مجاری یکپارچه همراه با سکو میباشد.
4- اجزاء مختلف مجموعه آدم رو میتوانند از مونتاژ قطعات تولید شده از مواد مختلف باشند.
5- مواد سازنده اجزاء منهول پلی اتیلنی بایستی حاوی مواد ضدپرتو فرابنفش باشند و توصیه میشود که انبارش طولانی مدت آدم رو در معرض نور خورشید صورت نگیرد.
6- جهت نرگی و مادگی بکار رفته در سامانه لوله گذاری منهول بایستی قطر، ضخامت دیواره، طول نری ها و تلرانسها سازگار با استانداردهای لوله باشند.
7- اختلاف ارتفاع کف لوله های ورودی و خروجی با کف محل اتصال آدم رو برای لوله های 315 (300) و پایینتر، حداکثر 6 میلی متر و برای لوله های بزرگتر از 315(300) برابر 0.02*DN میلی متر و حداکثر 30 میلی متر میباشد.
8- حداقل فاصله لبه پله ها از دیواره منهول 140 میلی متر میباشد و فاصله عمودی پله های تکی (چپ و راست) 250 الی 350 میلی متر و فاصله مرکز پله ها از یکدیگر در محدوده 270 تا 300 میلی متر میباشد.


9- استحکام پله های آدم رو برای بارهای عمودی حداقل 2 کیلو نیوتن و مقاومت بیرون کشیدگی آنها (مخصوص پله های نصب شونده) حداقل 1 کیلونیوتن است.
10- سفتی حلقوی فقط برای قطعات میانی آدم رو (میله آدم رو) تعریف می گردد که بزرگتر یا مساوی 2 KPa میباشد.
11- مقاومت ضربه پذیری تنها در بخش پایه منهول تعریف شده که بایستی تحمل سقوط وزنه یک کیلوگرمی از ارتفاع 5/2 متری با شعاع سر وزنه 50 میلی متر را داشته باشد و دچار شکستگی نشود.
12- تحمل فشار منفی 0.1 bar در بخش پایه منهول تعریف میگردد.
13- دوام منهول های پلی اتیلنی حداقل بایستی 50 سال بوده و در این مدت تغییر شکل بیش از 5% نباشد.
14- منهول های جانبی (مماسی) برای لوله های با قطر 1200 میلی متر و به بالا مجاز میباشد.
15- تست پایداری حرارتی (OIT) برای منهول های تولید شده به روش روتاری مولدینگ حداقل 10 دقیقه است.
16- شاخص جریان مذاب (MFI) برای محصولات روتاری 5/4-5/3 میباشد.
17- در صورت وجود بارهای ترافیکی استفاده از دال بتنی مسلح متناسب با بار وارده الزامی است.
18- تولید کنندگان مجاز به استفاده از مواد بازیافتی و غیر بکر نیستند.

دانلود فایل PDF مرتبط با استانداردها

استاندارد isiri 11436 تعیین مقاومت فشار حلقوی

دانلود کنید

isiri 14148 استاندارد ملی منهول پلی اتیلنی 

دانلود کنید